Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
maiden
/'meidn/
Jump to user comments
danh từ
 • thiếu nữ, trinh nữ, cô gái đồng trinh
 • gái già, bà cô
 • ngựa đua chưa giật giải lần nào, cuộc đua cho ngựa chưa giật giải lần nào
 • (sử học) máy chém
tính từ
 • (thuộc) người trinh nữ, trinh; chưa chồng, không chồng; (thuộc) thời con gái
  • maiden name
   tên thời con gái
 • đầu tiên
  • maiden battle
   cuộc chiến đấu đầu tiên
  • maiden speech
   bài phát biểu đầu tiên (của một nghị sĩ trong nghị viện)
  • maiden voyage
   cuộc vượt biên đầu tiên (của một chiếc tàu)
  • maiden flight
   chuyến bay đầu tiên (của máy bay, của người lái)
 • còn mới nguyên, chưa hề dùng (gươm...)
 • chưa giật giải lần nào (ngựa)
 • chưa bị tấn công lần nào (đồn luỹ)
 • không có án xử (phiên toà)
Related words
Related search result for "maiden"
Comments and discussion on the word "maiden"