Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mortal
/'mɔ:tl/
Jump to user comments
tính từ
 • chết, có chết
  • man is mortal
   người ta ai cũng chết
  • the mortal remains
   xác chết, tử thi
 • nguy đến tính mạng, tử
  • a mortal wound
   vết tử thương
  • a mortal enemy
   kẻ tử thù, kẻ không đội trời chung
  • a mortal fight
   cuộc tử chiến, cuộc chiến đấu một mất một còn
 • lớn, trọng đại
  • a mortal sin
   tội lớn, đại tội, trọng tội
 • (từ lóng) ghê gớm, cực
  • a mortal fight
   cơn khủng hoảng ghê gớm
 • (từ lóng) dài lê thê, dài dằng dặc và buồn tẻ
  • for ten mortal hours
   trong mười tiếng đồng hồ dài dằng dặc
danh từ
 • vật có chết, con người
 • (đùa cợt) người
Related search result for "mortal"
Comments and discussion on the word "mortal"