Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
person
/'pə:sn/
Jump to user comments
danh từ
 • con người, người
  • young person
   người đàn ông trẻ tuổi, người đàn bà trẻ tuổi
 • (nghĩa xấu) gã, anh chàng, thằng cha, mụ, ả...
  • who is the this person?
   thằng cha (ả...) nào kia?; thằng cha (ả...) kia tên gì?
 • bản thân
  • in person; in one's own (proper) person
   đích thân; bản thân
 • thân hình, vóc dáng
  • he has a fine person
   anh ta có vóc người đẹp, anh ta đẹp trai
 • nhân vật (tiểu thuyết, kịch)
 • (tôn giáo) ngôi
  • first person
   ngôi thứ nhất
  • second person
   ngôi thứ hai
  • third person
   ngôi thứ ba
 • (pháp lý) pháp nhân
 • (động vật học) cá thể
IDIOMS
 • to be delivered to the addressee in person
  • cần đưa tận tay
Related words
Related search result for "person"
Comments and discussion on the word "person"