Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
muddy
/'mʌdi/
Jump to user comments
tính từ
 • lầy bùn, lấy lội
 • vấy bùn, đầy bùn, lấm bùn
  • muddy shoes
   đôi giày lấm bùn
 • xỉn, xám, xám xịt; đục, đục ngầu
  • muddy skin
   da xám xịt
  • a muddy river
   sông đục ngầu
  • a muddy voice
   giọng đục
 • lộn xộn, hỗn độn
 • không rõ, mập mờ
  • muddy ideas
   những ý nghĩ mập mờ
ngoại động từ
 • làm lầy; làm bẩn, làm nhơ, làm vấy bùn
 • làm xỉn đi, làm cho tối, làm vẩn đục
 • làm rối trí, làm mụ đi
Related words
Related search result for "muddy"
Comments and discussion on the word "muddy"