Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dirty
/'də:ti/
Jump to user comments
tính từ
 • bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn
  • dirty hands
   bàn tay dơ bẩn
  • a dirty war
   cuộc chiến tranh bẩn thỉu
 • có mưa gió sụt sùi, nhớp nháp bẩn thỉu; xấu (thời tiết)
  • dirty weather
   trời xấu
 • không sáng (màu sắc)
 • tục tĩu, thô bỉ
  • dirty language
   ngôn ngữ thô bỉ
  • a dirty story
   câu chuyện tục tĩu
 • đê tiện, hèn hạ, đáng khinh, nhơ nhốc, xấu xa
  • a dirty look
   cái nhìn khinh miệt
 • phi nghĩa
  • dirty money
   của phi nghĩa
IDIOMS
 • to do the dirty on somebody
  • (từ lóng) chơi đểu với ai, dở trò đê tiện với ai
 • dirty work
  • việc làm xấu xa bất chính
  • công việc nặng nhọc khổ ải
 • to do somebody's dirty work for him
  • làm giúp ai một công việc nặng nhọc khổ ải
ngoại động từ
 • làm bẩn, làm dơ, làm vấy bùn
nội động từ
 • thành dơ bẩn, thành bẩn thỉu
Related search result for "dirty"
Comments and discussion on the word "dirty"