Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
net
Jump to user comments
tính từ
 • sạch sẽ
  • Cahier bien net
   quyển vở rất sạch sẽ
 • rõ, rõ ràng, minh bạch
  • Impression nette
   sự in rõ
  • Son net
   tiếng nghe rõ
  • Réponse nette
   câu trả lời minh bạch
 • thẳng thắn
  • Être net dans ses paroles
   nói thẳng thắn
 • trong trắng
  • Conscience nette
   lương tâm trong trắng
 • tinh, ròng
  • Poids net
   trọng lượng tinh, trọng lượng trừ bì; cân móc hàm (động vật giết thịt)
  • en avoir le coeur net
   xem coeur
  • faire les plats nets
   (thân mật) ăn gọn cả, ăn sạch cả
  • faire maison nette
   đuổi hết người làm công
  • faire place nette
   lấy đi hết; đuổi hết mọi người
  • faire tapis net
   (đánh bài) (đánh cờ) vơ hết tiền đặt
  • net de
   không phải trả, được miễn
  • Net d'impôt
   không phải trả thuế
danh từ giống đực
 • (Mettre au net) viết sạch sẽ lại
phó từ
 • hẳn, gọn
  • Casser net
   làm gãy hẳn
 • hoàn toàn, không phải trừ gì
  • Gagner net un million
   được một triệu không phải trừ gì
 • thẳng thắn
  • Parler net
   nói thẳng thắn
  • tout net
   thẳng, thẳng thừng
  • Refuser tout net
   từ chối thẳng thừng
Related search result for "net"
Comments and discussion on the word "net"