Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
passage
/'pæsidʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đi qua, sự trôi qua
  • the passage of time
   thời gian trôi qua
 • lối đi
  • to force a passage through the crowd
   lách lấy lối đi qua đám đông
 • hành lang
 • quyền đi qua (một nơi nào...)
 • (nghĩa bóng) sự chuyển qua
  • the passage from poverty to great wealth
   sự chuyển từ cảnh nghèo nàn sang cảnh hết sức giàu có
 • chuyến đi (tàu biển, máy bay)
  • a rough passage
   một chuyến đi khó khăn vì biển động
  • to book [one's] passage to
   ghi tên mua vé dành chỗ đi
 • đoạn (bài văn, sách...)
  • a famour passage
   một đoạn văn nổi tiếng
  • a difficult passage
   một đoạn khó khăn
 • sự thông qua (một dự luật...)
 • (số nhiều) quan hệ giữa hai người; sự chuyện trò trao đổi giữa hai người; chuyện trò tri kỷ giữa hai người
  • to have stormy passages with somebody
   trao đổi tranh luận sôi nổi với ai
 • (âm nhạc) nét lướt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự đi ỉa
IDIOMS
 • bird of passage
  • (xem) bird
 • passage of (at) arms
  • (thường) (nghĩa bóng) trận đánh; cuộc va chạm, cuộc cãi cọ
nội động từ
 • đi né sang một bên (ngựa, người cưỡi ngựa)
ngoại động từ
 • làm cho (ngựa) đi né sang một bên
Related search result for "passage"
Comments and discussion on the word "passage"