Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rabbit
/'ræbit/
Jump to user comments
danh từ
 • con thỏ
  • tame rabbit
   thỏ nhà
  • wild rabbit
   thỏ rừng
  • buck rabbit
   thỏ đực
  • doe rabbit
   thỏ cái
 • người nhút nhát, người nhát như thỏ
 • (thông tục) đấu thủ xoàng
IDIOMS
 • to bread like rabbits
  • sinh sôi nảy nở nhanh, đẻ nhanh (như thỏ)
 • Weish rabbit
  • món bánh mì rán với phó mát
nội động từ
 • săn thỏ
  • to go rabbitting
   đi săn thỏ
Related words
Related search result for "rabbit"
Comments and discussion on the word "rabbit"