Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rocket
/'rɔkit/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cải lông
danh từ
 • pháo hoa, pháo sáng, pháo thăng thiên
 • tên lửa, rôcket
 • (từ lóng) lời quở trách
 • (định ngữ) (thuộc) tên lửa; phản lực
  • rocket range
   bệ phóng tên lửa
  • rocket site
   vị trí phóng tên lửa
  • rocket gun; rocket launcher
   súng phóng tên lửa; bazôka
  • rocket airplane
   máy bay phản lực
động từ
 • bắn tên lửa, bắn rôcket
 • bay vụt lên (gà lôi đỏ...)
 • lao lên như tên bắn (ngựa...)
 • lên vùn vụt (giá cả)
Related search result for "rocket"
Comments and discussion on the word "rocket"