Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
sac
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • túi, bao, bị
  • Sac à main
   túi cầm tay (của phụ nữ)
  • Sac de voyage
   túi du lịch
  • Acheter un sac de riz
   mua một bao gạo
  • Sac lacrymal
   (giải phẫu) túi lệ
  • Sac herniaire
   (giải phẫu) bao thoát vị
  • Sac embryonnaire
   (thực vật học) túi phôi
 • (thông tục) (một) nghìn frăng
  • Payer cinq sacs
   trả năm nghìn frăng
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dạ dày; bụng
  • Emplir son sac
   ních đầy bụng
  • avoir plus d'un tour dans son sac
   có nhiều mưu mẹo
  • en avoir plein son sac
   (thông tục) ăn no uống say
  • éternuer dans le sac
   (thông tục) bị lên máy chém
  • être dans le sac
   (thân mật) chắc ăn rồi
  • être ficelé comme un sac
   ăn mặc luộm thuộm
  • homme de sac et et de corde
   xem corde
  • il a épousé le gros sac
   (thân mật) nó là chuột sa chĩnh gạo đấy
  • il a le sac
   (thân mật) nó nhiều tiền
  • le fond du sac
   xem fond
  • mettre dans le même sac
   coi như là cùng một giuộc
  • prendre quelqu'un la main dans le sac
   xem main
  • prendre son sac et ses quilles
   đánh bài chuồn
  • sac à malice
   xem malice
  • sac à vin
   (thân mật) anh chàng say mèm
  • sac de noeuds
   (thông tục) mối bòng bong, việc rắc rối
  • sac percé
   (thân mật) người ăn tiêu phung phí, phá gia chi tử
  • vider son sac
   (thân mật) thổ lộ gần hết tâm tình
danh từ giống đực
 • sự cướp phá
  • Le sac d'une ville
   sự cướp phá một thành phố
  • mettre à sac
   cướp sạch phá sạch
  • Mettre à sac une bibliothèque
   cướp sạch phá sạch một thư viện
Related search result for "sac"
Comments and discussion on the word "sac"