Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sand
/sænd/
Jump to user comments
danh từ
 • cát
 • (số nhiều) bãi cát, lớp cát (ở dưới đáy); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bờ biển
 • (thông tục) tính kiên định; sức chịu đựng; lòng can đảm
 • màu cát
IDIOMS
 • numberless as the sand(s)
  • vô số, hằng hà sa số
 • the sands are running out
  • sắp đến lúc tận số
ngoại động từ
 • đổ cát, phủ cát, rải cát
 • trộn cát (vào đường, vào len) để gian lận
 • đánh bóng bằng cát
Related search result for "sand"
Comments and discussion on the word "sand"