Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scent
/sent/
Jump to user comments
danh từ
 • mùi, mùi thơm, hương thơm
  • the scent of straw
   mùi thơm của rơm
 • dầu thơm, nước hoa
 • mùi hơi (của thú vật)
  • to get on the scent
   đánh hơi
  • to follow up the scent
   theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết
  • to lose the scent
   mất dấu
  • on the scent
   (nghĩa bóng) có đầu mối
  • to put off the scent
   làm mất dấu, đánh lạc hướng
 • sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm
  • to have a wonderful scent for young talents
   có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ
động từ
 • đánh hơi, phát hiện
  • to scent a treachery
   phát hiện một sự phản bội
 • toả mùi thơm, toả hương
 • ngửi, hít hít
  • the dog lifted its head and scented the ain
   con chó ngửng đầu và hít hít không khí
 • ướp, thấm, xức (nước hoa)
  • to scent one's handkerchief
   xức nước hoa vào khăn tay
IDIOMS
 • to scent out
  • biết, đánh hơi biết
Related search result for "scent"
Comments and discussion on the word "scent"