Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
scratch
/skrætʃ/
Jump to user comments
tính từ
 • hỗn tạp, linh tinh, không chọn lựa
  • a scratch group of people
   một nhóm người linh tinh
  • a scratch team
   (thể dục,thể thao) một đội gồm những đối thủ linh tinh
  • a scratch dinner
   một bữa cơm làm cào làm cấu qua loa (có cái gì thì dọn ra cái đó)
danh từ
 • tiếng sột soạt (của ngòi bút)
 • sự sầy da; vết xây sát, vết xước; vết thương nhẹ
  • to get off with a scratch or two
   thoát khỏi với một vài vết thương nhẹ
 • vạch xuất phát (trong cuộc đua)
 • sự gãi, sự cào
 • (số nhiều) bệnh nẻ (của ngựa)
 • bộ tóc giả che một phần đầu ((cũng) scratch-wig)
 • (như) scratch race
IDIOMS
 • a scratch of the pen
  • chữ ký để xin; lệnh viết dễ cho
 • to toe (come to, come up to) the scratch
  • có mặt đúng lúc, không trốn tránh
 • from (at, on) scratch
  • (thể dục,thể thao) từ điểm xuất phát (cuộc đua)
  • từ con số không, từ bàn tay trắng
 • up to scratch
  • (thể dục,thể thao) sẵn sàng xuất phát, sẵn sàng bước vào cuộc đấu
  • (thông tục) sẵn lòng đối phó với mọi khó khăn
động từ
 • cào, làm xước da
 • thảo luận qua loa, bàn sơ qua (một vấn đề)
 • nạo kèn kẹt, quẹt
  • to scratch a match on the wall
   quẹt cái diêm vào tường
 • ((thường) + out) gạch xoá đi
  • to scratch out words
   gạch đi mấy chữ
 • viết nguệch ngoạc
 • gãi
  • to scratch one's head
   gãi đầu, gãi tai (lúng túng)
 • bới, tìm
  • to scratch about for evidence
   tìm chứng cớ
 • dành dụm, tằn tiện
 • xoá tên, xoá sổ; rút tên (ai) khỏi danh sách (cuộc đua...); rút lui (khỏi cuộc đua...)
IDIOMS
 • to scratch along
  • (nghĩa bóng) xoay sở để sống
 • to scratch at oneself
  • tự lo liệu tự xoay xở
danh từ
 • old Scratch quỷ sứ
Related search result for "scratch"
Comments and discussion on the word "scratch"