Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
scrape
/skreip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nạo, sự cạo
 • tiếng nạo, tiếng cạo kèn kẹt, tiếng sột soạt
 • tình trạng khó khăn, tình trạng lúng túng
 • sự kéo lê chân ra đằng sau (trong khi cúi chào)
động từ
 • nạo, cạo, gọt, gạt, vét; làm cho nhăn, đánh bóng
  • to scrape a ship's bottom
   cạo đáy tàu
  • to scrape one's chin
   cạo râu
  • to scrape one's plate
   vét hết thức ăn trong đĩa
  • to scrape off paint
   cạo sơn
  • to scrape one's boots
   gạt bùn ở đế giày ống
 • làm kêu loẹt soẹt
 • kéo lê
  • to scrape one's feet
   kéo lê giày (làm kêu loẹt soẹt để phản đối một diễn giả); kéo lê chân ra đằng sau (khi cúi chào)
 • cọ, quét, quẹt vào
  • branches scrape against the window
   cành cây cọ vào cửa sổ
  • the car scraped its paint against the wall
   xe ô tô quẹt vào tường và bong sơn
 • cóp nhặt, dành dụm
IDIOMS
 • to scrape away
  • đánh chùi, cạo (vật gì)
 • to scrape down
 • to scrape away
  • làm kêu loẹt soẹt (bằng cách lê giày xuống sàn) để diễn giả không nói được nữa
 • to scrape off
  • cạo nạo
 • to scrape together (up)
  • cóp nhặt, dành dụm
 • to scrape acquaintance with somebody
  • (xem) acquaitance
Related search result for "scrape"
Comments and discussion on the word "scrape"