Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tel
Jump to user comments
tính từ
 • như vậy, như thế
  • Tel est mon avis
   ý kiến tôi là như thế
  • Un tel succès est enviable
   sự thành công như vậy thật đáng thèm
 • nào đó
  • Tel jour
   ngày nào đó
  • Tel homme
   người nào đó
 • như tựa
  • Le lac, tel un grand miroir...
   mặt hồ tựa một tấm gương lớn...
  • à telle enseigne que, à telles enseignes que
   xem enseigne
  • à tel point
   đến mức mà
  • comme tel, en tant que tel
   với tư cách như thế
  • tel que
   như
  • Une femme telle que sa mère
   một phụ nữ như mẹ nó
  • Les animaux domestiques tels que le chien, le chat..
   những gia súc như con chó, con mèo...
  • tel... que...
   đến mức là... đến nỗi
  • tel quel
   đúng như cũ
  • Je vous rends le livre tel quel
   tôi trả anh quyển sách đúng như cũ
  • tel.. tel...
   nào... nấy
  • Tel père, tel fils
   cha nào con nấy
  • Tel maître, tel valet
   thầy nào tớ nấy
đại từ
 • kẻ nào
  • Tel rit aujourd'hui qui pleurera demain
   kẻ nào cười hôm nay sẽ khóc ngày mai
  • un tel
   ông nọ, anh nọ
  • Je l'ai vu sortir de chez un tel
   tôi thấy anh ấy ở nhà anh nọ ra đi
Related search result for "tel"
Comments and discussion on the word "tel"