Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trou
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • lỗ, lỗ thủng, hố
  • Creuser un trou dans la terre
   đào một lỗ trong đất
  • Chemise qui a des trous
   áo sơ mi có lỗ thủng
  • Route pleine de trous
   đường đầy hố
  • Trou mastoïdien
   (giải phẫu) lỗ chũm
  • Trou du souffleur
   (sân khấu) lỗ nhắc vở
  • Trou d'aérage
   lỗ thông khí
  • Trou de prise d'air
   lỗ hút không khí
  • Trou d'aiguille
   lỗ xỏ kim
  • Trou de coulée
   lỗ rót
  • Trou à canon/trou de tir
   lỗ châu mai
  • Trou d'enfournement
   lỗ nạp
  • Trou d'évacuation d'huile
   lỗ xả dầu
  • Trou de graissage
   lỗ tra dầu
  • Trou de lavage
   lỗ rửa
  • Trou de laçage
   lỗ buộc dây
  • Trou de purge
   lỗ súc rửa
  • Trou de réglage
   lỗ điều chỉnh
  • Trou d'homme
   lỗ quan sát
  • Trou foncé
   lỗ tịt
 • hang, hốc
  • Trou de souris
   hang chuột
 • (nghĩa bóng) lỗ hỏng
  • Mémoire qui a des trous
   trí nhớ có lỗ hổng
 • (thân mật) chỗ ẩn thân, nơi hẻo lánh
  • Se retirer dans un trou de province
   rút lui về một nơi hẻo lánh ở tỉnh
  • avoir un trou sous le nez
   (thông tục) nghiện rượu
  • boire comme un trou
   xem boire
  • boucher un trou
   xem boucher
  • être au trou; être dans le trou
   (thông tục) bị chôn rồi
  • faire le trou normand
   uống cốc rượu mạnh giữa bữa ăn
  • faire son trou
   gây được địa vị
  • faire un trou pour en boucher un autre
   vay món này để trả món khác
  • faire un trou pour ôter une tache
   chũa lỗi này lại phạm lỗi khác nặng hơn
  • n'être jamais sorti de son trou
   ru rú xó nhà
  • s'en mettre plein les trous de nez
   (thông tục) ăn uống nhồm nhoàm
  • trou d'air
   (hàng không) hố không khí, vực không khí
  • trou du cul
   xem cul
  • un petit trou pas cher
   (thân mật) một chỗ nghỉ mát rẻ tiền
Related search result for "trou"
Comments and discussion on the word "trou"