Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aigre
Jump to user comments
tính từ
 • chua
  • Odeur aigre
   mùi chua
 • the thé
  • Voix aigre
   tiếng the thé
 • chua chát, gay gắt
  • Paroles aigres
   lời nói chua chát
  • Un froid aigre
   sự lạnh buốt
danh từ giống đực
 • vị chua, mùi chua
  • Ce vin sent l'aigre
   rượu vang này có mùi chua
 • sự gay gắt
  • Le lait tourne à l'aigre
   sữa trở chua
  • La discussion tourne à l'aigre
   cuộc tranh luận trở thành gay gắt
Related words
Related search result for "aigre"
Comments and discussion on the word "aigre"