Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
broken
/'broukən/
Jump to user comments
động tính từ quá khứ của break
tính từ
 • bị gãy, bị vỡ
 • vụn
  • broken bread
   bánh mì vụn
  • broken meat
   thịt vụn; thịt thừa
  • broken tea
   chè vụn
 • đứt quãng, chập chờn, thất thường
  • broken words
   lời nói đứt quãng
  • broken sleep
   giấc ngủ chập chờn
  • broken weather
   thời tiết thất thường
 • nhấp nhô, gập ghềnh
  • broken ground
   đất nhấp nhô
 • suy nhược, ốm yếu, quỵ
  • broken health
   sức khoẻ suy nhược
 • tuyệt vọng, đau khổ
  • broken man
   người đau khổ tuyệt vọng
  • broken heart
   lòng đau dớn; sự đau lòng
  • to die of a broken heart
   chết vì đau buồn
 • nói sai
  • broken English
   tiếng Anh nói sai
 • không được tôn trọng, không được thực hiện
  • broken promise
   lời hứa không được tôn trọng
Related search result for "broken"
Comments and discussion on the word "broken"