Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
upset
/ p'set/
Jump to user comments
ngoại động từ upset
 • làm đổ, đánh đổ, lật đổ; đánh ng
  • to upset a bottle
   đánh đổ cái chai
  • to upset a car
   đánh đổ xe
  • to upset someone
   đánh ng ai
 • (hàng hi) làm lật úp (thuyền...)
 • làm rối tung, làm xáo lộn, làm lộn bậy, làm đo lộn
  • to upset a room
   làm lộn bậy c căn phòng
  • to upset a plan
   làm đo lộn kế hoạch
 • làm khó chịu; làm rối loạn (bộ máy tiêu hoá...)
 • làm bối rối, làm lo ngại
  • the least thing upsets him
   một tí cái gì cũng làm cho anh ấy lo ngại bối rối
 • (kỹ thuật) chồn
danh từ
 • sự đổ, sự lật đổ, sự lật úp; sự đánh ng
 • tình trạng lộn xộn, tình trạng rối loạn
 • sự bối rối, sự lúng túng
 • sự c i lộn, sự bất hoà
 • trạng thái nôn nao khó chịu
 • (thể dục,thể thao) kết qu bất ngờ
 • (kỹ thuật) sự chồn
Related search result for "upset"
Comments and discussion on the word "upset"