Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crook
/kruk/
Jump to user comments
danh từ
 • cái móc; cái gậy có móc
 • gậy (của trẻ chăn bò); gậy phép (của giám mục)
 • cái cong cong, cái khoằm khoằm (nói chung)
  • there is a decided crook in his nose
   mũi nó trông rõ là mũi khoằm
 • sự uốn, sự uốn cong, sự gập lại
  • a crook of the knee
   sụ uốn gối, sự quỳ gối
 • chỗ xong, khúc quanh co
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ lừa đảo, kẻ lừa gạt
IDIOMS
 • by hook or by crook
  • (xem) hook
 • on the crook
  • (từ lóng) bằng cách gian lận
ngoại động từ
 • uốn cong, bẻ cong
nội động từ
 • cong lại
Related search result for "crook"
Comments and discussion on the word "crook"