Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
turn
/tə:n/
Jump to user comments
danh từ
 • sự quay; vòng quay
  • a turn of the wheel
   một vòng bánh xe
 • vòng cuộn, vòng xoắn (dây thép...)
 • sự đổi hướng, sự rẽ; chỗ ngoặt, chỗ rẽ
  • the turn of the tide
   lúc thuỷ triều thay đổi
  • the turn of the road
   chỗ ngoặt của con đường
  • to take a turn to the right
   rẽ về bến phải
 • chiều hướng, sự diễn biến
  • things are taking a bad turn
   sự việc diễn biến xấu
  • to take a turn for the better
   có chiều hướng tốt lên
  • to take a turn for the worse
   có chiều hướng xấu đi
  • to give another turn to the discussion
   đưa cuộc thảo luận sang một chiều hướng khác
 • sự thay đổi
  • the milk is on the turn
   sữa bắt đầu trở, sữa bắt đầu chua
 • khuynh hướng, thiên hướng, năng khiếu
  • to have a turn for music
   có năng khiếu về âm nhạc
 • tâm tính, tính khí
  • to be of a caustic turn
   tính hay châm biếm chua cay
 • lần, lượt, phiên
  • it is my turn to keep watch
   đến phiên tôi gác
 • thời gian hoạt động ngắn; chầu
  • to take a turn in the garden
   dạo chơi một vòng trong vườn
  • I'll take a turn at the oars
   tôi sẽ đi bơi thuyền một chầu
 • dự kiến, ý định, mục đích
  • that will save my turn
   cái đó sẽ giúp ích cho ý định của tôi
 • hành vi, hành động, cách đối đãi
  • to do someone a good turn
   giúp đỡ ai
 • tiết mục
  • a short turn
   tiết mục ngắn (trong chương trình ca nhạc)
 • (số nhiều) sự thấy kinh (của đàn bà)
 • (ngành in) chữ sắp ngược (để thế tạm chỗ chữ thiếu)
 • (thông tục) sự xúc động; cú, vố
  • it gave me quite a turn!
   cái đó giáng cho tôi một cú điếng người!
IDIOMS
 • at every turn
  • khắp nơi, mọi chỗ; mọi lúc, luôn luôn
 • by turns
 • in turn
 • turn and turn about
  • lần lượt
 • he has not done a turn of work for weeks
  • hàng tuần nay nó chẳng mó đến việc gì
 • the cake is done to a turn
  • bánh vừa chín tới
 • in the turn of a hand
  • chỉ nhoáng một cái, chóng như trở bàn tay
 • to have a fine turn of speed
  • có thể chạy rất nhanh
 • one good turn deserves another
  • (tục ngữ) ở hiền gặp lành, làm ơn lại được trả ơn
 • out of turn
  • lộn xộn, không theo trật tự lần lượt
 • to talk out of one's turn
  • nói nhiều, nói thừa; nói lung tung
 • to take turns about
  • theo thứ tự lần lượt
ngoại động từ
 • quay, xoay, vặn
  • to turn a wheel
   quay bánh xe
  • to turn the key
   vặn chìa khoá
 • lộn
  • to turn a dress
   lộn một cái áo
  • to turn a bag inside out
   lộn cái túi trong ra ngoài
 • lật, trở, dở
  • to turn a page
   dở trang sách
 • quay về, hướng về, ngoảnh về
  • to turn one's head
   quay đầu, ngoảnh đầu
  • he turned his eyes on me
   nó khoảnh nhìn về phía tôi
  • to turn one's mind to other things
   hướng ý nghĩ về những điều khác
 • quành, đi quanh, đi vòng rẽ, ngoặt
  • to turn the flank of the enemy
   đi vòng để tránh thọc vào sườn địch
 • quá (một tuổi nào đó)
  • he has turned fifty
   ông ấy đã quá năm mươi tuổi
 • tránh; gạt
  • to turn a difficulty
   tránh sự khó khăn
  • to turn a blow
   gạt một cú đấm
 • dịch; đổi, biến, chuyển
  • to turn English into Vietnamese
   dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
  • to turn a house into a hotel
   biến một căn nhà thành khách sạn
 • làm cho
  • you will turn him mad
   anh sẽ làm cho hắn phát điên
 • làm chua (sữa...)
  • hot weather will turn milk
   thời tiết nóng làm chua sữa
 • làm khó chịu, làm buồn nôn
  • such food would turn my stomach
   thức ăn như thế này làm cho tôi buồn nôn
 • làm say sưa; làm hoa lên; làm điên cuồng
  • overwork has turned his brain
   làm việc quá sức làm cho đầu óc anh ấy hoa lên
  • success has turned his head
   thắng lợi làm cho anh ấy say sưa
 • tiện
  • to turn a table-leg
   tiện một cái chân bàn
 • sắp xếp, sắp đặt
nội động từ
 • quay, xoay, xoay tròn
  • the wheel turns
   bánh xe quay
  • to turn on one's heels
   quay gót
 • lật
  • the boat turned upside down
   con thuyền bị lật
 • quay về, đi về, ngoặt, rẽ, đổi chiều, đổi hướng
  • he turned towards me
   nó quay (ngoảnh) về phía tôi
  • to turn to the left
   rẽ về phía tay trái
  • the wind has turned
   gió đã đổi chiều
 • trở nên, trở thành, đổi thành, biến thành
  • he has turned proletarian
   anh ấy đã trở thành người vô sản
  • his face turns pale
   mặt anh ấy tái đi
 • trở, thành chua
  • the milk has turned
   sữa chua ra
 • buồn nôn, buồn mửa, lợm giọng
  • my stomach has turned at the sight of blood
   trông thấy máu tôi buồn nôn lên
 • quay cuồng, hoa lên (đầu óc)
  • my head turns at the thought
   nghĩ đến điều đó đầu óc tôi quay cuồng
  • his brain has turned with overwork
   đầu óc anh ta hoa lên vì làm việc quá sức
 • có thể tiện được
  • this wood doesn't turn easily
   gỗ này không dễ tiện
IDIOMS
 • to turn about
  • quay vòng, xoay vòng
  • xoay sang hướng khác; làm cho xoay sang hướng khác
   • about turn!
    (quân sự) đằng sau quay!
 • to turn against
  • chống lại, trở nên thù địch với; làm cho chống lại
 • to turn away
  • đuổi ra, thải (người làm...)
  • bỏ đi
  • ngoảnh (mặt) đi, quay đi, đưa (mắt) ra chỗ khác
 • to turn back
  • làm cho quay lại lui trở lại, quay trở lại (người)
  • lật (cổ áo...)
 • to turn down
  • gấp (trang sách); gập xuống; bẻ (cổ áo); lui (bấc đèn); lập úp (chụp đèn...)
  • (thông tục) gạt bỏ, bác bỏ (lời đề nghị...)
  • đánh hỏng (một thí sinh)
 • to turn in
  • gấp vào (mép bìa...); gập lại, thu lại
  • xoay vào
   • his toes turn in
    ngón chân nó xoay vào
  • trả lại, nộp lại
  • (thông tục) đi ngủ
 • to turn into
  • trở thành, đổi thành
   • he has turned intoa miser
    nó trở thành một thằng bủn xỉn
 • to turn off
  • khoá, tắt, cắt (đèn, rađiô, điện, nước...)
  • đuổi ra, thải (người làm)
  • (từ lóng) cho cưới
  • (từ lóng) treo cổ (người có tội...)
  • ngoặt, rẽ đi hướng khác
 • to turn on
  • bật, vặn, mở (đèn, rađiô, điện, nước...)
  • tuỳ thuộc vào
   • everything turns on today's weather
    mọi việc đều còn tuỳ thuộc vào thời tiết hôm nay
  • chống lại, trở thành thù địch với
 • to turn out
  • đuổi ra, thải (người làm)
  • sản xuất ra (hàng hoá)
  • dốc ra (túi)
  • đưa ra đồng (trâu, bò...)
  • gọi ra
  • xoay ra
   • his toes turn out
    ngón chân nó xoay ra ngoài
  • (quân sự) tập hợp (để nhận công tác)
  • (thể dục,thể thao) chơi cho
   • he turns out for Racing
    nó chơi cho đội Ra-xinh
  • (thông tục) ngủ dậy, trở dậy
  • đình công
  • hoá ra, thành ra
   • it turned out to be true
    câu chuyện thế mà hoá ra thật
   • he turned out to be a liar
    hoá ra nó là một thằng nói dối
 • to turn over
  • lật, dở
  • giao, chuyển giao
   • he has turned the business over to his friend
    anh ấy giao công việc kinh doanh cho người bạn
  • doanh thu, mua ra bán vào
   • they turned over 1,000,000d last week
    tuần trước họ mua ra bán vào đến một triệu đồng
  • đắn đo, cân nhắc, lật đi lật lại (một vấn đề)
   • I have turned the question over more than one
    tôi đã lật đi lật lại vấn đề
 • to turn up
  • lật lên; xắn, vén (tay áo...)
  • xới (đất...)
  • (thông tục) làm lộn mửa, làm buồn nôn
   • the smell nearly turned me up
    cái mùi ấy làm tôi suýt lộn mửa
  • lật, lật ngược, hếch lên
   • his nose turned up
    mũi nó hếch lên
  • xảy ra, đến, xuất hiện
   • at what time did he turn up?
    nó đến lúc nào?
   • he was always expecting something to turn up
    hắn ta luôn luôn mong đợi có một việc gì xảy ra
   • he turns up like a bad penny
    (nghĩa bóng) hắn ta cứ vác cái bộ mặt đến luôn
 • to turn upon
  • (như) to turn on
 • to turn the edge of a knife
  • làm cùn lưỡi dao
 • to turn the edge of a remark
  • làm cho lời phê bình đỡ gay gắt; nhẹ lời đi
 • to turn something to account
  • (xem) account
 • to turn the scale (balance)
  • làm lệch cán cân
  • (nghĩa bóng) quyết định cách giải quyết vấn đề
 • to turn a bullet
  • chống lại được đạn, đạn bắn không thủng
 • to turn on the waterworks
  • (xem) waterworks
 • to turn up one's nose at
  • (xem) nose
 • to turn up one's toes
  • (xem) toe
Related search result for "turn"
Comments and discussion on the word "turn"