Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deep
/di:p/
Jump to user comments
tính từ
 • sâu
  • a deep river
   sông sâu
  • a deep wound
   vết thương sâu
 • khó lường, khó hiểu, bí ẩn, thâm hiểm
  • a deep mystery
   điều bí ẩn khó khám phá ra
  • a deep scheme
   âm mưu thâm hiểm, ý đồ ám muội
 • sâu xa, sâu sắc, sâu kín, thâm trầm
  • deep sorrow
   nỗi buồn sâu xa
  • deep gratitude
   lòng biết ơn sâu sắc
  • deep learning
   học vấn uyên thâm
  • deep influence
   ảnh hưởng sâu sắc
  • deep thinker
   nhà tư tưởng sâu sắc
  • deep feelings
   tình cảm sâu sắc
  • deep in the human heart
   am hiểu lòng người
 • ngập sâu vào, mải mê, miệt mài, đắm mình vào
  • deep in mud
   ngập sâu trong bùn
  • deep in debt
   nợ ngập đầu
  • deep in study
   miệt mài học tập
  • deep in thought
   trầm tư, mãi suy nghĩ, suy nghĩ lung tung
  • deep in love
   yêu say đắm
  • deep in a pursult
   mải mê theo đuổi (một cái gì); mải mê làm (một việc gì)
 • trầm
  • a deep voice
   giọng trầm
 • sẫm, thẫm, thắm (màu sắc)
  • deep colour
   màu sẫm
 • vô cùng, hết sức; say (ngủ), nặng (tội), dày đặc (bóng tối)...
  • deep disgrace
   điều vô cùng nhục nhã; sự sa cơ thất thế
  • a deep sleep
   giấc ngủ say
  • a deep sin
   tội nặng
  • a deep drinker
   người nghiện rượu nặng
  • a deep sigh
   tiếng thở dài sườn sượt
  • deep silence
   sự lặng ngắt như tờ
  • merged in deep shadows
   chìm trong bóng tối dày đặc
 • (từ lóng) khôn ngoan, láu, ranh mãnh
  • he's a deep one
   hắn là một thằng láu
IDIOMS
 • to be in deep water(s)
  • gặp hoạn nạn, lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn; gặp chuyện đau buồn
 • to draw up five deep
  • (quân sự) đứng thành năm hàng
 • to go [in] off the deep end
  • liều, làm liều; quyết định một cách liều lĩnh
  • nổi nóng, nổi giận, phát cáu
 • deep morning
  • đại tang
phó từ
 • sâu
  • to dig deep into the ground
   đào sâu xuống đất
  • to go deep into the details
   đi sâu vào chi tiết
 • muộn, khuya
  • to work deep into the night
   làm việc đến tận khuya
 • nhiều
  • to drink deep
   uống nhiều
  • to play deep
   đánh lớn (đánh bạc)
IDIOMS
 • still waters run deep
  • (tục ngữ) những người thâm trầm kín đáo mới là những người sâu sắc; tâm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi
danh từ
 • (thơ ca) (the deep) biển cả
 • ((thường) số nhiều) đáy sâu (của đại dương)
 • vực thẳm, vực sâu
 • (nghĩa bóng) nơi sâu kín, đáy lòng, thâm tâm
 • giữa
  • in the deep of winter
   giữa mùa đông
  • in the deep of night
   lúc nửa đêm
Related search result for "deep"
Comments and discussion on the word "deep"