Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
daub
/dɔ:b/
Jump to user comments
danh từ
 • lớp vữa (thạch cao, đất bùn trộn rơm...) trát tường; lớp trát bên ngoài
 • (kiến trúc) vách đất
 • sự bôi bẩn, sự bôi bác, sự bôi màu lem nhem
 • bức vẽ bôi bác, bức tranh lem nhem
ngoại động từ
 • trát lên, phết lên
  • to daub the walls of a hut with mud
   trát bùn lên tường một túp lều
 • (kiến trúc) xây vách đất
 • bôi bẩn, bôi bác, bôi màu lem nhem
 • vẽ bôi bác, vẽ lem nhem
 • (từ cổ,nghĩa cổ) che đậy
nội động từ
 • vẽ bôi bác, vẽ lem nhem
Related words
Related search result for "daub"
Comments and discussion on the word "daub"