Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flame
/fleim/
Jump to user comments
danh từ
 • ngọn lửa
  • to be in flames
   đang cháy
  • to burst into flames
   bốc cháy
 • ánh hồng
  • the flames of sunset
   ánh hồng lúc mặt trời lặn
 • cơn, cơn bừng bừng
  • a flame of snger
   cơn giận
  • a flame of infignation
   cơn phẫn nộ
 • (đùa cợt) người yêu, người tình
  • an old flame of mine
   một trong những người tình cũ của tôi
IDIOMS
 • to commit to the flames
  • đốt cháy
 • in fan the flame
  • đổ dầu vào lửa
nội động từ
 • ((thường) + away, forth, out, up) cháy, bốc cháy, cháy bùng
 • bùng lên, bừng lên, nổ ra
  • face flames with anger
   mặt đỏ bừng vì tức giận
  • anger flamed out
   cơn giận nổi lên đùng đùng
 • phừng phừng (như lửa)
ngoại động từ
 • ra (hiệu) bằng lửa
 • hơ lửa
  • sterilized by flaming
   khử trùng bằng cách hơ vào lửa
IDIOMS
 • to flame out
  • bốc cháy, cháy bùng
  • nổi giận đùng đùng, nổi xung
 • to flame up nh to flame out
  • thẹn đỏ bừng mặt
Related words
Related search result for "flame"
Comments and discussion on the word "flame"