Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
field
/fi:ld/
Jump to user comments
danh từ
 • đồng ruộng, cánh đồng
 • mỏ, khu khai thác
 • bâi chiến trường; nơi hành quân; trận đánh
  • to hold the field
   giữ vững trận địa
  • to take the field
   bắt đầu hành quân
 • sân (bóng đá, crickê)
 • các đấu thủ, các vận động viên, các người dự thi, các ngựa dự thi
 • dải (băng tuyết...)
 • nên (huy hiệu)
 • lĩnh vực (hoạt động), phạm vi (quan sát...)
  • of art field
   lĩnh vực nghệ thuật
  • a wide field of vision
   nhãn quan rộng rãi
 • (vật lý) trường
  • magnetic field
   từ trường
  • electric field
   điện trường
ngoại động từ
 • (thể dục,thể thao) chặn và ném trả lại (bóng crickê)
 • đưa (đội bóng) ra sân
nội động từ
 • (thể dục,thể thao) làm người chặn bóng (crickê)
Related search result for "field"
Comments and discussion on the word "field"