Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
innocent
/'inəsnt/
Jump to user comments
tính từ
 • vô tội; không có tội
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) còn trong trắng; còn trinh
 • ngây thơ
 • không có hại, không hại
IDIOMS
 • windows innocent of glass
  • (thông tục) cửa sổ không có kính
danh từ
 • người vô tội; người không có tội
 • đứa bé ngây thơ
 • thằng ngốc, thằng bé ngớ ngẩn
IDIOMS
 • massacre (slaughter) of innocents
  • (từ lóng) sự bỏ qua của một số dự luật vì hết ngày giờ (ở cuối khoá họp nghị viện)
Related search result for "innocent"
Comments and discussion on the word "innocent"