Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
clear
/kliə/
Jump to user comments
tính từ
 • trong, trong trẻo, trong sạch
  • clear water
   nước trong
  • a clear sky
   bầu trời trong sáng
  • a clear voice
   giọng nói trong trẻo
  • clear concience
   lương tâm trong sạch
 • sáng sủa, dễ hiểu
  • a clear statement
   bài phát biểu dễ hiểu
  • a clear style
   văn sáng sủa
  • to make one's meaning clear
   làm dễ hiểu
  • to have a clear head
   có đầu óc sáng sủa
 • thông trống, không có trở ngại (đường xá)
  • to keep the road clear
   giữ cho đường thông suốt
  • the road was clear of traffic
   đường xá vắng tanh không có xe cộ
 • thoát khỏi, giũ sạch, trang trải hết
  • to be clear of debt
   giũ sạch nợ nần
  • to be clear of suspicion
   thoát khỏi sự hồ nghi
 • trọn vẹn, toàn bộ, đủ, tròn, trọn
  • a clear profit
   toàn bộ tiền lãi
  • a clear month
   tháng đủ
  • two clear days
   hai ngày tròn
  • clear 10đ
   đúng 10đ không kém
 • chắc, chắc chắn
  • I'm not at all clear that he is right
   tôi không dám chắc là nó đúng
IDIOMS
 • as clear as day
 • as clear as the sun at noonday
  • rõ như ban ngày
 • as clear as that two and two make four
  • rõ như hai với hai là bốn
 • the coast is clear
  • (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không có gì cản trở
 • to get away clear
  • (nghĩa bóng) không có khó khăn trở ngại gì; không có gì đáng sợ; không ai cản trở
 • to get away clear
  • giũ sạch được
 • in clear
  • viết rõ, không viết bằng số hoặc mật mã
phó từ
 • rõ ràng
  • to speak clear
   nói rõ ràng
  • the ship shows clear on the horizon
   con tàu lộ ra rõ ràng ở chân trời
 • hoàn toàn, hẳn
  • he got clear away
   anh ta đi mất hẳn
 • tách ra, ra rời, xa ra, ở xa
  • to keep clear of a rock
   tránh xa tảng đá (thuyền)
  • to get clear
   đi xa, tránh xa
ngoại động từ
 • làm trong sạch, lọc trong; làm đăng quang, làm sáng sủa, làm sáng tỏ
  • to clear the air
   làm cho không khí trong sạch; (nghĩa bóng) xua tan không khí nặng nề (do nghi kỵ, cãi cọ...)
  • to clear the throat
   đằng hắng, hắng giọng
  • to clear a mystery
   làm sáng tỏ một điều bí ẩn
 • tự bào chữa, thanh minh, minh oan
  • I'll easily clear myself
   tôi sẽ thanh minh cho tôi một cách dễ dàng
 • dọn, dọn sạch, dọn dẹp; phát quang, phá hoang, khai khẩn; nạo, cạo
  • to clear a yard of rubbish
   dọn sạch rác rưởi ở sân
  • to clear a chimnery
   nạo ống khói
  • to clear land
   phá hoang
  • to clear the table
   dọn bàn
  • clear the way!
   đứng dãn ra!
 • vét sạch, lấy đi, mang đi, dọn đi
  • to clear the letter-box
   lấy thư
  • to clear these boxes out of the way
   mang những cái hòm này ra chỗ khác
  • to clear obstruction out of the way
   dọn sạch vật chướng ngại
 • vượt, nhảy qua; (hàng hải) tránh, đi né sang bên
  • to a hedge
   vượt qua rào
  • to clear the reefs
   tránh những tảng đá ngầm (thuyền bè...)
 • lãi, lãi đứt đi
 • trả hết, thanh toán, trang trải (nợ, sổ sách); (hàng hải) trả hết mọi khoản thuế để tàu có thể rời bến; làm mọi thủ tục để có thể cho tàu rời bến
  • to clear dedts
   thanh toán nợ
  • to clear goods
   trả thuế hải quan (để lấy hàng hoặc gửi hàng)
  • to clear a ship
   làm thủ tục trả các thứ thuế để cho tàu rời bến
  • to clear the harbour
   rời bến
 • chuyển (séc)
  • to clear a cheque
   chuyển séc
nội động từ, (thường) + up
 • sáng sủa ra, trở nên trong trẻo (bầu trời); tươi lên, hết nhăn nhó (mặt)
 • ((thường) + up) sáng tỏ (điều bí mật, tình hình...)
 • (hàng hải) rời bến
  • the ship clear ed for Shanghai yesterday
   con tàu rời bến đi Thượng hải từ hôm qua
  • to clear from a port
   đến bến
 • (+ away, off, out) chuồn, cút, tẩu
  • clear out!
   cút ngay!
 • tan đi, tiêu tan, tan biến
 • (từ lóng) biến mất (người)
IDIOMS
 • to clear away
  • lấy đi, dọn đi, mang đi
   • to clear away the table
    thu dọn bàn ăn (sau bữa ăn)
  • làm tan; làm biến đi (mối nghi ngờ, mây mù)
 • to clear off
  • trả hết, thanh toán (nợ nần...)
 • to clear out
  • quét sạch, vét sạch, dọn sạch
   • to clear someone out
    (thông tục) tống cổ ai ra khỏi nhà, đuổi ai đi
   • to clear out a stock
    bán tống bán tháo hàng tồn kho
 • to clear up
  • dọn dẹp (một căn buồng)
  • làm sáng tỏ; giải quyết (nột vấn đề...)
  • làm tiêu tan (sự hiểu lầm...)
Related search result for "clear"
Comments and discussion on the word "clear"