Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
knit
/nit/
Jump to user comments
động từ knitted, knit
 • đan (len, sợi...)
 • ((thường) together) nối chặt, gắn chặt, thắt chặt, kết chặt
  • mortar knits bricks together
   vừa kết chặt các hòn gạch lại với nhau
 • ((thường) together) liên kết chặt chẽ, ràng buộc chặt chẽ (trên cơ sở quyền lợi chung, do hôn nhân...)
 • ((thường) động tính từ quá khứ) có cấu trúc vững chắc, có cấu trúc chặt chẽ
  • a closely knit argument
   lý lẽ chặt chẽ
 • cau, nhíu (lông mày), nhăn (trán)
  • to knit one's brows
   cau mày
IDIOMS
 • to knit up
  • mạng lại chỗ rách, đan lại chỗ rách (ở bít tất...)
  • kết chặt, thắt chặt mối ràng buộc
  • kết thúc (cuộc tranh luận...)
Related search result for "knit"
Comments and discussion on the word "knit"