Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
nut
/nʌt/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) quả hạch
 • (từ lóng) đầu
 • (số nhiều) cục than nhỏ
 • (kỹ thuật) đai ốc
 • (từ lóng) người khó chơi; việc hắc búa, việc khó giải quyết
  • a hard nut to crack
   một thằng cha khó chơi; một công việc hắc búa khó nhai
 • (từ lóng) công tử bột
 • (từ lóng) người ham thích (cái gì)
 • (từ lóng) người điên rồ, người gàn dở
IDIOMS
 • to be off one's nut
  • gàn dở, mất trí, hoá điên
 • to be nuts on; yo be dend nuts on
  • (từ lóng) mê, say mê, thích ham
  • cừ, giỏi
nội động từ
 • to go nutting đi lấy quả hạch
Related search result for "nut"
Comments and discussion on the word "nut"