Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lodge
/lɔdʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • nhà nghỉ (ở nơi săn bắn)
 • túp lều (của người da đỏ)
 • nhà người giữ cửa (công viên); nhà người thường trực
 • hàng thú
 • nơi họp của hội Tam điểm; chi nhánh của hội Tam điểm
  • grand lodge
   ban lânh đạo của hội Tam điểm (hay của hội cùng loại)
 • nhà hiệu trưởng (trường đại học Căm-brít)
ngoại động từ
 • cho ở, cho trọ, chứa trọ là nơi ở cho (ai); chứa đựng
 • gửi (ở ngân hàng...); đưa, trao
  • to lodge money in the bank
   gửi tiền ở ngân hàng
  • to lodge a postest with
   đưa cho một bản kháng nghị
  • to lodge power with someone
   trao quyền hành cho ai
 • đệ đơn kiện
 • bắn vào, đặt vào, giáng
  • to lodge a blow on someone's jaw
   giáng một quả đấm vào quai hàn ai
 • tìm ra (hang thú); tìm thấy (dấu vết của hang thú)
 • đè rạp (gió)
  • the wind lodged the yellow rice plants
   gió đè rạp những cây lúa vàng
nội động từ
 • ở, cư trú
 • trọ, tạm trú
  • to lodge in someone's house
   trọ ở nhà ai
 • nằm, ở
  • bullet lodged in arm
   viên đạn nằm ở trong cánh tay
Related search result for "lodge"
Comments and discussion on the word "lodge"