Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
mort
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự chết, sự qua đời; cái chết
  • La vie et la mort
   cái sống và cái chết
  • Ouvrage publié après la mort de l'auteur
   tác phẩm xuất bản sau khi tác giả qua đời
 • sự diệt vong, sự kết liễu, sự tiêu tan
  • Le despotisme, c'est la mort de toute liberté
   chế độ chuyên quyền là sự tiêu tan mọi quyền tự do
 • điều đau khổ, nỗi sầu muộn, nỗi ngán ngẫm
  • Souffrir mille morts
   chịu muôn nghìn đau khổ
  • Avoir la mort dans l'âme
   ngán ngẫm trong lòng
  • à l'article de la mort
   lúc lâm chung
  • à la vie et à la mort
   trung thành đến trọn đời; mãi mãi
  • à mort
   đến chết, trí mạng
  • Être blessé à mort
   bị tử thương
  • S'ennuyer à mort
   chán đến chết được
  • Travailler à mort
   làm việc đến chết được
  • à mort
   (đem) giết đi
  • ce n'est pas la mort d'un homme !
   có phải đến chết người đâu!
  • c'est ma mort !
   thế có chết tôi không!
  • cris de mort
   tiếng kêu gào đòi giết chết
  • de la mort
   (nguy hiểm) đến chết người
  • Saut de la mort
   cái nhảy chết người
  • entre la vie et la mort
   sống dở chết dở
  • être à deux doigts de la mort
   suýt chết
  • être à la mort; être à son lit de mort
   sắp chết
  • mettre à mort
   xem mettre
  • mort civile
   sự tước vĩnh viễn công quyền
  • mourir de sa belle mort
   chết bình thường
  • ne pas vouloir la mort du pécheur
   khoan dung kẻ có tội
  • pâle comme la mort
   nhợt nhạt như xác chết
  • peine de mort
   tử hình
  • petite mort
   sự rùng mình
  • sentence de mort
   bản án tử hình
  • silence de mort
   lặng như tờ
  • souffle de la mort
   triệu chứng chết
  • testament de mort
   di chúc, lời trối trăn
  • voir la mort de près
   suýt chết
Related words
Related search result for "mort"
Comments and discussion on the word "mort"