Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
out
/aut/
Jump to user comments
phó từ
 • ngoài, ở ngoài, ra ngoài
  • to be out in the rain
   ở ngoài mưa
  • to be out
   đi vắng
  • to put out to sea
   ra khơi
  • to be out at sea
   ở ngoài khơi
 • ra
  • the war broke out
   chiến tranh nổ ra
  • to spread out
   trải rộng ra
  • to lenngthen out
   dài ra
  • to dead out
   chia ra
  • to pick out
   chọn ra
 • hẳn, hoàn toàn hết
  • to dry out
   khô hẳn
  • to be tired out
   mệt lử
  • to die out
   chết hẳn
  • before the week is out
   trước khi hết tuần
  • have you read it out?
   anh ta đã đọc hết cuốn sách đó chưa?
  • he would not hear me out
   nó nhất định không nghe tôi nói hết đã
 • không nắm chính quyền
  • Tories are out
   đảng Bảo thủ (Anh) không nắm chính quyền
 • đang bãi công
  • miners are out
   công nhân mỏ đang bãi công
 • tắt, không cháy
  • the fire is out
   đám cháy tắt
  • to turn out the light
   tắt đèn
 • không còn là mốt nữa
  • top hats are out
   mũ chóp cao không còn là mốt nữa
 • to thẳng, rõ ra
  • to sing out
   hát to
  • to speak out
   nói to; nói thẳng
  • to have it out with somebody
   giải thích cho rõ ra với ai, nói thẳng ra với ai
 • sai khớp, trật khớp, trẹo xương
  • arm is out
   cánh tay bị trẹo xương
 • gục, bất tỉnh
  • to knock out
   đánh gục, đánh bất tỉnh, cho đo ván
  • to pass out
   ngất đi, bất tỉnh
 • sai, lầm
  • to be out in one's calculations
   sai trong sự tính toán
 • không như bình thường, bối rối, luống cuống, lúng túng
  • the news put him out
   tin đó làm anh ra bối rối
  • I have forgotten my part and I am out
   tôi quên mất phần vở (kịch) của tôi và tôi cuống lên
 • đã xuất bản (sách); đã nở (gà con); đã được cho ra giao du (con gái mới lớn lên); đã truyền đi (bức điện)
IDIOMS
 • all out
  • (thông tục) hoàn toàn, hết sức, hết lực; toàn tâm toàn ý
 • to be out and about
  • đã dậy ra ngoài được (sau khi ốm khỏi)
 • out and away
  • bỏ xa, không thể so sánh được với
 • out and to be out for something
  • đang đi tìm cái gì; theo đuổi cái gì; quyết tâm kiếm bằng được cái gì
 • out from under
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thoát khỏi cảnh khó khăn, thoát khỏi cảnh hiểm nghèo
 • out of
  • ra ngoài, ra khỏi, ngoài
   • out of the house
    ra khỏi nhà
   • out of reach
    ngoài tầm với
   • out of danger
    thoát khỏi cảnh hiểm nguy
   • out of curiosity
    vì tò mò
   • out of pity
    vì lòng trắc ẩn
   • out of mecessity
    vì cần thiết
  • bằng
   • made out of stone
    làm bằng đá
  • cách xa, cách
   • three kilometers out of Hanoi
    cách Hà nội ba kilômet
   • out of sight out of mind
    xa mặt cách lòng
  • sai lạc
   • to sing out of tune
    hát sai, hát lạc điệu
   • out of drawing
    vẽ sai
  • trong, trong đám
   • nine out of ten
    chín trong mười cái (lần...)
   • to take one out of the lot
    lấy ra một cái trong đám
  • hết; mất
   • to be out of money
    hết tiền
   • to be out of patience
    không kiên nhẫn được nữa, không nhịn được nữa
   • to be out of one's mind
    mất bình tĩnh
   • to cheat someone out of his money
    lừa ai lấy hết tiền
  • không
   • out of doubt
    không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn
   • out of number
    không đếm xuể, vô số
   • out of place
    không đúng chỗ, không đúng lúc
 • out to
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quyết tâm, gắng sức (làm điều gì)
 • out with
  • cút đi, cút khỏi, ra khỏi
   • out with him!
    tống cổ nó ra!
   • out with it!
    nói ra đi!, cứ nói đi!
  • bất hoà, xích mích, không thân thiện
   • to be out with somebody
    xích mích với ai, không thân thiện với ai
danh từ
 • từ ở... ra, từ... ra
  • from out the room came a voice
   một giọng nói vọng từ trong buồng ra
 • ở ngoài, ngoài
  • out this window
   ở ngoài cửa sổ này
tính từ
 • ở ngoài, ở xa
  • an out match
   một trận đấu ở sân khác (không phải ở sân nhà)
 • quả
  • out size
   cỡ quá khổ
danh từ
 • (số nhiều) (chính trị) (the outs) đảng không nắm chính quyền
 • (ngành in) sự bỏ sót chữ; chữ bỏ sót
 • (thể dục,thể thao) quả bóng đánh ra ngoài sân (quần vợt)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lối thoát; cách cáo từ, cách thoái thác
IDIOMS
 • the ins and outs
  • (xem) in
ngoại động từ (từ lóng)
 • (thông tục) tống cổ nó đi
 • (thể dục,thể thao) cho nó đo ván (quyền Anh)
nội động từ
 • lộ ra (điều bí mật...)
Related search result for "out"
Comments and discussion on the word "out"