Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
pan
/pæn - pɑ:n/
Jump to user comments
danh từ (Pan)
 • (thần thoại,thần học) thần đồng quê
 • ông Tạo
 • đạo nhiều thần
danh từ
 • lá trầu không (để ăn trầu)
 • miếng trầu
 • xoong, chảo
 • đĩa cân
 • cái giần (để đãi vàng)
 • (kỹ thuật) nồi, bể (luyện kim...)
 • (địa lý,địa chất) đất trũng lòng chảo
 • (địa lý,địa chất) tầng đất cái ((cũng) hard pan)
 • ổ nạp thuốc súng (ở một số súng cổ)
 • sọ ((cũng) brain pan)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đầu; mặt
ngoại động từ
 • (+ off, out) đãi (vàng ở trong cát, bằng cái giần)
 • (thông tục) chỉ trích gay gắt, phê bình nghiêm khắc
nội động từ (+ out)
 • đâi được vàng, có vàng (cát...)
 • (nghĩa bóng) kết quả
  • how did it pan out?
   việc ấy kết quả thế nào?
  • it panned out well
   cái đó kết quả khá
Related search result for "pan"
Comments and discussion on the word "pan"