Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pen
/pen/
Jump to user comments
danh từ
 • bút lông chim (ngỗng)
 • bút, ngòi bút
 • (nghĩa bóng) nghề cầm bút, nghề viết văn; bút pháp, văn phong
  • to live by one's pen
   sống bằng nghề cầm bút, sống bằng nghề viết văn
 • nhà văn, tác giả
  • the best pens of the day
   những nhà văn ưu tú nhất hiện nay
ngoại động từ
 • viết, sáng tác
danh từ
 • chỗ quây, bâi rào kín (để nhốt trâu, bò, cừu, gà, vịt...)
 • trại đồn điền (ở quần đảo Ăng-ti)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (viết tắt) của penitentiary
IDIOMS
 • a submarine pen
  • (hàng hải) bến tàu ngầm ((thường) có mái che)
ngoại động từ
 • ((thường) + up, in) nhốt lại; nhốt (trâu, bò, cừu, gà, vịt) vào chỗ quây
danh từ
 • con thiên nga cái
Related words
Related search result for "pen"
Comments and discussion on the word "pen"