Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
paper
/'peipə/
Jump to user comments
danh từ
 • giấy
  • correspondence paper
   giấy viết thượng hạng; giấy viết hạng sang
  • ruled paper
   giấy kẻ
 • (số nhiều) giấy tờ, giấy má (giấy chứng minh, hồ sơ...)
  • to show one's papers
   trình giấy tờ
 • báo
  • daily paper
   báo hằng ngày
  • weekly paper
   báo hằng tuần
  • sporting paper
   báo thể dục thể thao
 • bạc giấy ((cũng) paper money); hối phiếu
 • gói giấy, túi giấy
  • a paper of needles
   gói kim
 • (từ lóng) giấy vào cửa không mất tiền, vé mời (rạp hát...)
 • đề bài thi
 • bài luận văn, bài thuyết trình
IDIOMS
 • to commit to paper
  • viết, ghi vào
 • on paper
  • trên giấy tờ, trên lý thuyết
   • on paper it looks quite safe
    trên giấy tờ vấn đề có vẻ rất ổn
 • paper profits
  • lãi trên giấy tờ
 • to put pen to paper
  • bắt đầu viết
ngoại động từ
 • dán giấy lên
  • to paper a room
   dán giấy một căn buồng
 • bọc giấy, gói bằng giấy
 • cung cấp giấy
 • (từ lóng) phát vé mời không để làm đầy (rạp hát...)
Related search result for "paper"
Comments and discussion on the word "paper"