Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
poorly
/'puəli/
Jump to user comments
phó từ
 • nghèo nàn, thiếu thốn
 • xoàng, tồi
tính từ
 • không khoẻ, khó ở
  • to feel rather poorly
   thấy người không được khoẻ
  • to look very poorly
   trông có vẻ không khoẻ
Related search result for "poorly"
Comments and discussion on the word "poorly"