Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
squall
/skwɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • cơn gió mạnh (thường có mưa hoặc tuyết...)
  • the wind blows in squalls
   gió thổi từng cơn
  • black squall
   cơn gió mạnh mang theo mây đen
  • white squall
   cơn gió mạnh không mang theo mây đen
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) sự rối loạn, sự náo loạn
IDIOMS
 • to look out for squalls
  • đề phòng nguy hiểm
nội động từ
 • có gió mạnh, có gió thổi từng cơn dữ dội
danh từ
 • tiếng thét thất thanh
 • sự kêu la
động từ
 • kêu, la, thét
Related words
Related search result for "squall"
Comments and discussion on the word "squall"