Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tonique
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) trương lực
  • Contraction tonique
   sự co trương lực
 • làm cho khỏe, bổ
  • Vin tonique
   rượu vang bổ
 • (ngôn ngữ học) (mang) thanh điệu; (mang) trọng âm
  • Voyelle tonique
   nguyên âm thanh điệu
  • Accent tonique
   trọng âm
 • (âm nhạc) (Note tonique) (từ cũ, nghĩa cũ) âm chủ
  • convulsion tonique
   (y học) co giật cứng
danh từ giống đực
 • thuốc bổ
danh từ giống cái
 • (âm nhạc) âm chủ
Related words
Related search result for "tonique"
Comments and discussion on the word "tonique"