Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tuck
/tʌk/
Jump to user comments
danh từ
 • nếp gấp lên (ở quần áo, để cho ngắn bớt)
 • (từ lóng) đồ ăn, bánh kẹo
ngoại động từ
 • gấp nếp, gấp lên (quần áo..., cho ngắn bớt)
 • đút vào, nhét vào, bỏ vào, thu vào, rúc vào
  • to tuck something in one's pocket
   đút cái gì vào túi
  • the bird tucked its head under its wing
   con chim rúc đầu vào cánh
nội động từ
 • chui vào, rúc vào
IDIOMS
 • to tuck away
  • cất kín, giấu đi một chỗ, để riêng ra
   • to tuck something away in the drawer
    cất kín cái gì trong ngăn kéo
  • (đùa cợt) ăn, chén
   • to tuck away a good dinner
    chén một bữa ngon
 • to tuck in
  • đút vào, nhét vào
   • to tuck one's shirt in
    nhét sơ mi vào trong quần
  • (thông tục) (+ at) ăn ngon lành; chén đẫy, ăn nhồi nhét
 • to tuck into
  • ăn ngon lành
   • the boy tucked into the cake
    chú bé ăn chiếc bánh một cách ngon lành
 • to tuck up
  • xắn lên, vén lên
   • to tuck up one's shirt-sleeves
    xắn tay áo, vén tay áo lên
  • ủ, ấp ủ, quần
   • to tuck up a child in bed
    ủ em nhỏ ở giường
  • (từ lóng) treo cổ (người nào)
Related words
Related search result for "tuck"
Comments and discussion on the word "tuck"