Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tuer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giết, giết chết
  • Tuer un homme à coups de poignard
   giết một người bằng dao găm
 • làm chết
  • La gelée tue les plantes
   động giá làm chết cây
 • làm kiệt sức, làm hại sức khỏe
  • Son métier le tue
   nghề của nó làm cho nó kiệt sức
 • làm cho khó chịu
  • Le grand bruit me tue
   tiếng ồn làm cho tôi khó chịu
 • (nghĩa bóng) bóp chết, tiêu diệt, làm mất đi
  • La guerre à tué cette indusrie
   chiến tranh đã bóp chết công nghiệp ấy
  • La distance ne tue pas ce sentiment
   xa cách không làm mất đi tình cảm ấy
 • (nghĩa bóng) làm mờ đi, át hẳn
  • Couleur qui en tue une autre
   màu sắc át hẳn màu sắc khác
  • être bon à tuer
   (thân mật) chỉ tổ làm cho người ta khó chịu
  • tuer dans l'oeuf
   bóp chết từ hi còn trứng nước
  • tuer le temps
   xem temps
  • tuer le ver
   (thân mật) uống rượu lúc đói
nội động từ
 • giết thịt, mổ thịt
Related search result for "tuer"
Comments and discussion on the word "tuer"