Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dress
/dres/
Jump to user comments
danh từ
 • quần áo
  • in full dress
   ăn mặc lễ phục
  • in evening dress
   mặc quần áo dự dạ hội (đàn bà); mặc lễ phục (đàn ông)
  • a (the) dress
   áo dài phụ nữ
 • vỏ ngoài, cái bọc ngoài, vẻ ngoài
ngoại động từ
 • mặc (quần áo...), ăn mặc
  • to be dressed in black
   mặc đồ đen
  • to be well dressed
   ăn mặc sang trọng
 • băng bó, đắp thuốc (người bị thương, vết thương)
 • (quân sự) sửa lại hàng ngũ cho thẳng hàng, treo cờ xí (tàu thuỷ); bày biện (mặt hàng)
 • sắm quần áo (cho một vở kịch)
 • đẽo gọt (gỗ, đá), mài giũa (đồ thép...), mài nhẵn (mặt đá...)
 • hồ (vải); thuộc (da)
 • chải, vấn (tóc, đầu); chải (lông ngựa)
 • sửa (vườn) tỉa, xén (cây)
 • sửa soạn, nêm đồ gia vị, nấu (thức ăn)
 • xới, làm (đất); bón phân (ruộng)
nội động từ
 • mặc quần áo, ăn mặc
  • to dress well
   ăn mặc sang trọng
 • mặc lễ phục (dự dạ hội...)
  • to dress for dinner
   mặc lễ phục để ăn cơm tối
 • (quân sự) xếp thẳng hàng
  • right dress!
   bên phải thẳng hàng!
  • dress up!
   tiến lên thẳng hàng!
  • dress back!
   lùi thẳng hàng!
IDIOMS
 • to dress down
  • (thông tục) chỉnh, mắng mỏ; đánh đập
  • đẽo, gọt, mài giũa
 • to dress out
  • diện ngất, "lên khung"
 • to dress up
  • diện bảnh; ăn mặc chải chuốt tề chỉnh
  • mặc quần áo hội nhảy giả trang
 • to be dressed up to the nines (to the knocker)
  • "lên khung" , diện ngất
Related search result for "dress"
Comments and discussion on the word "dress"