Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
put
/put/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • để, đặt, bỏ, đút, cho vào (ở đâu, vào cái gì...)
  • to put a thing in its right place
   để vật gì vào đúng chỗ của nó
  • to put sugar in tea
   cho đường vào nước trà
  • to put somebody in prison
   bỏ ai vào tù
  • to put a child to bed
   đặt em bé vào giường, cho em bé đi ngủ
 • để, đặt vào, sắp đặt, sắp xếp (trong một tình trạng nào); làm cho, bắt phải
  • to put the clock fast
   để đồng hồ nhanh
  • to put a child to school
   cho em nhỏ đi học
  • to put a horse at (to) the fence
   cho ngựa vượt rào
  • to put the matter right
   sắp đặt vấn đề ổn thoả, sắp đặt công việc thoả đáng
  • to put out of joint
   làm cho long ra, làm jơ (máy...)
  • to put somebody in fear of...
   làm cho ai sợ...
  • to put somebody in his guard
   làm cho ai phải cảnh giác đề phòng
  • to put somebody off his guard
   làm cho ai mất cảnh giác không đề phòng
  • to put somebody ay his ease
   làm cho ai thoải mái
  • to put to shame
   làm xấu hổ
  • to put to the blush
   làm thẹn đỏ mặt
  • to put out of countenance
   làm cho bối rối, làm luống cuống, làm lúng túng
  • to put a stop to
   làm ngừng lại, ngừng, ngừng lại; chấm dứt
  • to put words to music
   đặt lời vào nhạc
  • to put a question
   đặt một câu hỏi
 • đưa, đưa ra, đem ra
  • to put somebody across the river
   đưa ai qua sông
  • to put to sale
   đem bán
  • to put to test
   đem thử thách
  • to put to trial
   đưa ra xét xử
  • to put to the torture
   đưa ra tra tấn
  • to put to death
   đem giết
  • to put to vote
   đưa ra biểu quyết
  • to put to express
   đem tiêu
 • dùng, sử dụng
  • to put one's money into good use
   dùng tiền vào những việc lợi ích
  • he is put to mind the furnace
   anh ta được sử dụng vào việc trông nom lò cao
  • the land was put into (under) potatoes
   đất đai được dùng vào việc trồng khoai, đất được trồng khoai
 • diễn đạt, diễn tả, nói, dịch ra
  • to put it in black and white
   diễn đạt điều đó bằng giấy trắng mực đen
  • I don't know how to put it
   tôi không biết diễn tả (nói) điều đó thế nào
  • put it into English
   anh hây dịch đoạn đó ra tiếng Anh
  • I put it to you that...
   tôi xin nói với anh rằng...
  • to put something into words
   nói điều gì ra lời, diễn tả điều gì bằng lời
 • đánh giá, ước lượng, cho là
  • to put much value on
   đánh giá cao (cái gì)
  • I put the population of the town at 70,000
   tôi ước lượng số dân thành phố là 70 000
 • gửi (tiền...), đầu tư (vốn...), đặt (cược...)
  • to put money on a horse
   đặt cược (đánh cá) vào một con ngựa đua
  • to put one's money into land
   đầu tư vốn vào đất đai
  • to put all one's fortune into bank
   gửi hết tiền của vào nhà ngân hàng
 • cắm vào, đâm vào, bắn
  • to put a knife into
   cắm con dao vào, đâm con dao vào
  • to put a bullet through somebody
   bắn một viên đạn vào ai
 • lắp vào, chắp vào, tra vào, buộc vào
  • to put a horse to the cart
   buộc ngựa vào xe
  • to put a new handle to a knife
   tra cán mới vào con dao
 • (thể dục,thể thao) ném, đẩy (tạ)
 • cho nhảy, cho phủ, cho đi tơ (để lấy giống)
  • to put bull to cow; to put cow to bull
   cho bò đực nhảy bò cái
nội động từ
 • (hàng hải) đi, đi về phía
  • to put into harbour
   đi vào bến cảng
  • to put to sea
   ra khơi
IDIOMS
 • put about
  • (hàng hải) trở buồm, xoay hướng đi (của con thuyền)
  • làm quay lại, làm xoay hướng đi (ngựa, đoàn người)
  • (Ê-cốt) gây bối rối cho, gây lúng túng cho; quấy rầy; làm lo lắng
 • put across
  • thực hiện thành công; làm cho được hoan nghênh, làm cho được tán thưởng (một vở kịch, một câu chuyện...)
   • you'll never put that across
    cậu chẳng thể thành công được đâu, cậu chẳng làm nên chuyện được đâu
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho hiểu, làm cho được thừa nhận
 • to put aside
  • để dành, để dụm
  • bỏ đi, gạt sang một bên
 • put away
  • để dành, để dụm (tiền)
  • (từ lóng) uống, nốc (rượu); ăn, đớp (thức ăn)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giết, khử
  • (từ lóng) bỏ tù
  • (từ lóng) cấm cố
  • (từ cổ,nghĩa cổ) bỏ, ly dị (vợ)
 • put back
  • để lại (vào chỗ cũ...)
  • vặn (kim động hồ) lùi lại; làm chậm lại
  • (hàng hải) trở lại bến cảng
 • put by
  • để sang bên
  • để dành, dành dụm
  • lảng tránh (vấn đề, câu hỏi, ai...)
 • put down
  • để xuống
  • đàn áp (một cuộc nổi dậy...)
  • tước quyền, giáng chức, hạ bệ; làm nhục; bắt phải im
  • thôi không giữ lại, bỏ không duy trì (cái gì tốn kém)
  • ghi, biên chép
  • cho là
   • to put somebody down for nine years old
    cho ai là chừng chín tuổi
   • to put somebody down as (for) a fool
    cho ai là điên
  • đổ cho, , đổ tại, quy cho, gán cho
   • I put it down to his pride
    điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn
  • cho hạ cánh (máy bay); hạ cánh (người trong máy bay)
  • đào (giếng...)
 • put forth
  • dùng hết (sức mạnh), đem hết (cố gắng), trổ (tài hùng biện)
  • mọc, đâm, nảy (lá, chồi, mầm...) (cây); mọc lá, đâm chồi, nảy mầm
  • đem truyền bá (một thuyết...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đề nghị, đưa ra, nêu ra (một luận điểm...)
  • (hàng hải) ra khỏi bến
 • put forward
  • trình bày, đề xuất, đưa ra, nêu ra (kế hoạch, lý thuyết...)
  • văn (đồng hồ) chạy mau hơn
   • to put oneself forward
    tự đề cao mình, tự làm cho mình nổi bật
 • put in
  • đệ (đơn kiện); dẫn, đưa ra (chứng cớ)
  • (pháp lý) thi hành
   • to put in a distress
    thi hành lệnh tịch biên
  • đưa vào, xen vào
   • to put in a remark
    xen vào một lời nhận xét
  • đặt vào (một đại vị, chức vụ...)
  • làm thực hiện
   • to put in the attack
    thực hiện cuộc tấn công
  • phụ, thêm vào (cái gì)
  • (hàng hải) vào bến cảng; dừng lại ở (bến nào) (tàu biển)
  • (thông tục) dùng (thì giờ làm việc gì...)
 • to put in for
  • đòi, yêu sách, xin
   • to put in for a job
    xin (đòi) việc làm
   • to put in for an election
    ra ứng cử
 • put off
  • cởi (quần áo) ra
  • hoân lại, để chậm lại
   • never put off till tomorrow what you can do today
    đừng để việc gì sang ngày mai việc gì có thể làm hôm nay
  • hoãn hẹn với, lần lữa vơi (ai); thoái thác, lảng tránh (một lời yêu cầu...)
   • to put somebody off with promises
    hứa hẹn lần lữa với ai cho xong chuyện
  • (+ from) ngăn cản, can ngăn, khuyên can (ai đừng làm gì)
  • tống khứ, vứt bỏ (ai, cái gì)
  • (+ upon) đánh tráo, đánh lộn sòng, tống ấn (cái gì xấu, giả mạo... cho ai)
 • put on
  • mặc (áo...) vào, đội (mũ) vào, đi (giày...) vào...
  • khoác cái vẻ, làm ra vẻ, làm ra bộ
   • to put on an air of innocence
    làm ra vẻ ngây thơ
   • her elegance is all put on
    vẻ thanh lịch của cô ta chỉ là giả vờ
  • lên (cân); nâng (giá)
   • to put on flesh (weight)
    lên cân, béo ra
  • tăng thêm; dùng hết
   • to put on speed
    tăng tốc độ
   • to put on steam
    (thông tục) đem hết sức cố gắng, đem hết nghị lực
   • to put the screw on
    gây sức ép
  • bóp, đạp (phanh); vặn (kim đồng hồ) lên, bật (đèn) lên
  • đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
   • to put a play on the stage
    đem trình diễn một vở kịch
  • đặt (cược...), đánh (cá... vào một con ngựa đua)
  • giao cho, bắt phải, chỉ định (làm gì)
   • to put somebody on doing (to do) something
    giao cho ai làm việc gì
   • to put on extra trains
    cho chạy thêm những chuyến xe lửa phụ
  • gán cho, đổ cho
   • to put the blame on somebody
    đổ tội lên đầu ai
  • đánh (thuế)
   • to put a tax on something
    đánh thuế vào cái gì
 • put out
  • tắt (đèn), thổi tắt, dập tắt (ngọn lửa...)
  • đuổi ra ngoài (một đấu thủ chơi trái phép...)
  • móc (mắt); làm sai khớp, làm trật khớp (xương vai...); lè (lưỡi...) ra
  • làm bối rối, làm lúng túng; quấy rầy, làm phiền; làm khó chịu, làm phát cáu
  • dùng hết (sức...), đem hết (cố gắng...)
  • cho vay (tiền) lấy lâi, đầu tư
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xuất bản, phát hành
  • giao (việc) cho làm ở nhà (ngoài xưởng máy)
  • sản xuất ra
   • to put out 1,000 bales of goods weekly
    mỗi tuần sản xuất ra 1 000 kiện hàng
 • put over
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) hoàn thành (cái gì) trong hoàn cảnh không thuận lợi; hoàn thành (cái gì) nhờ tài khéo léo (nhờ mưu mẹo)
  • giành được sự tán thưởng cho (một bộ phim, vở kịch)
   • to put oneself over
    gây ấn tượng tốt đẹp đối với, tranh thủ được cảm tình của (người nghe)
 • put through
  • hoàn thành, làm trọn, làm xong xuôi, thực hiện thắng lợi (công việc gì)
  • cắm cho (ai) nói chuyện bằng dây nói (với ai qua tổng đài)
   • put me through to Mr X
    xin cắm cho tôi nói chuyện với ông X
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt phải làm, bắt phải chịu
 • put to
  • buộc vào; móc vào
   • the horses are put to
    những con ngựa đã được buộc vào xe
 • put together
  • để vào với nhau, kết hợp vào với nhau, cộng vào với nhau, ráp vào với nhau
   • to put heads together
    hội ý với nhau, bàn bạc với nhau
 • put up
  • để lên, đặt lên, giơ (tay) lên, kéo (mành...) lên; búi (tóc) lên như người lớn (con gái); giương (ô); nâng lên (giá...); xây dựng (nhà...); lắp đặt (một cái máy...); treo (một bức tranh...)
  • đem trình diễn, đưa lên sân khấu (một vở kịch)
  • xua ra (thú săn), xua lên, làm bay lên (chim săn)
  • cầu (kinh)
  • đưa (kiến nghị)
  • đề cử, tiến cử (ai); ra ứng cử
   • to put up for the secretaryship
    ra ứng cử bí thư
  • công bố (việc kết hôn); dán lên, yết lên (yết thị...)
   • to put up the bans
    thông báo hôn nhân ở nhà thờ
  • đưa ra (để bán, bán đấu giá, cạnh tranh...)
   • to put up goods for sale
    đưa hàng ra bán
  • đóng gói, đóng hộp, đóng thùng... cất đi
  • tra (kiếm vào vỏ)
  • cho (ai) trọ; trọ lại
   • to put up at an inn for the night
    trọ lại đêm ở quán trọ
  • (thông tục) xúi giục, khích (ai làm điều xấu...)
  • (thông tục) bày đặt gian dối, bày mưu tính kế (việc làm đen tối)
  • làm trọn, đạt được
   • to put up a good fight
    đánh một trận hay
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt (tiền), cấp (vốn); trả (tiền) trước
  • dùng (ai) làm dô kề (đua ngựa)
   • to put up to
    cho hay, bảo cho biết, báo cho biết
   • to put someone up the duties he will have to perform
    bảo cho ai biết những nhiệm vụ người đó phải thi hành
   • to put up with
    chịu đựng, kiên nhẫn chịu đựng; tha thứ
   • to put up with an annoying person
    kiên nhẫn chịu đựng một anh chàng quấy rầy
 • put upon
  • hành hạ, ngược đãi
  • lừa bịp, đánh lừa
  • (thông tục) cho vào tròng, cho vào xiếc
   • don't be put upon by them
    đừng để cho chúng nó vào tròng
 • to put someone's back up
  • làm cho ai giận điên lên
 • to put a good face on a matter
  • (xem) face
 • to put one's foot down
  • kiên quyết, quyết tâm, giữ vững thế đứng của mình (nghĩa bóng)
 • to put one's best foot forward
  • rảo bước, đi gấp lên
 • to put one's foot in it
  • sai lầm ngớ ngẩn
 • to put one's hand to
  • bắt tay vào (làm việc gì)
 • to put one's hand to the plough
  • (xem) plough
 • to put the lid on
  • (xem) lid
 • to put someone in mind of
  • (xem) mind
 • to put one's name down for
  • ghi tên ứng cử; ghi tên đăng ký mua (báo...)
 • to put someone's nose out of joint
  • (xem) nose
 • to put in one's oar
  • làm ra vẻ, làm điệu, cường điệu
 • to put [one's] shoulder to [the] wheel
  • (xem) shoulder
 • to put somebody on
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đánh lừa ai
 • to put a spoke in someone's wheel
  • (xem) spoke
 • to put to it
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào hoàn cảnh khó khăn; thúc bách
  • dạng bị động phải đương đầu với mọi vấn đề, phải đối phó với mọi vấn đề
 • to put two and two together
  • rút ra kết luận (sau khi xem xét sự việc)
 • to put wise
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) làm cho sáng mắt ra, chỉ giáo cho, làm cho hết sai làm, làm cho hết ảo tưởng
 • to put words into someone's mouth
  • (xem) mouth
danh từ
 • (thể dục,thể thao) sự ném, sự đẩy (tạ...)
danh từ & động từ
 • (như) putt
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (từ lóng) người gàn dở, người quê kệch
Comments and discussion on the word "put"