Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
grip
/grip/
Jump to user comments
danh từ
 • rãnh nhỏ, mương nhỏ
 • sự cầm chặt, sự nắm chặt, sự ôm chặt, sự kẹp chặt; sự kìm kẹp
  • to keep a tigh grip on one's horse
   kẹp chặt lấy mình ngựa
  • in the grip of poverty
   trong sự o ép của cảnh nghèo
 • sự thu hút (sự chú ý)
  • to lose one's grip on one's audience
   không thu hút được sự chú ý của người nghe nữa
 • sự hiểu thấu, sự nắm vững, sự am hiểu
  • to have a good grip of a problem
   nắm vững vấn đề
  • to have a good grip of the situation
   am hiểu tình hình
 • tay phanh (xe cộ), tay hãm (máy móc...)
 • báng (súng); chuôi, cán (đồ dùng)
 • kìm, kẹp
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) gripsack
IDIOMS
 • to be at grips
  • giáp lá cà; ở thế ghì chặt (quyền Anh)
 • to come to grips
  • đánh giáp lá cà; ghì chặt (quyền Anh)
ngoại động từ
 • nắm chặt, ôm chặt, kẹp chặt
  • to grip something in a vice
   kẹp chặt vật gì vào êtô
 • thu hút (sự chú ý)
  • the speaker grip ed the attention of his audience
   diễn giả thu hút được sự chú ý của người nghe
 • nắm vững (kiến thức...)
nội động từ
 • kép chặt; ăn (phanh)
  • the brakes did not grip
   phanh không ăn
Related search result for "grip"
Comments and discussion on the word "grip"