Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cost
/kɔst/
Jump to user comments
danh từ
 • giá
  • the cost of living
   giá sinh hoạt
  • prime (first) cost
   giá vốn
 • chi phí, phí tổn
  • to cut costs
   giảm các món chi
 • sự phí (thì giờ, sức lực)
 • (pháp lý) (số nhiều) án phí
 • (nghĩa bóng) giá phải trả
IDIOMS
 • at all costs; at any cost
  • bằng bất cứ giá nào
 • at the cost of...
  • phải trả bằng giá...
 • to count the cost
  • (xem) count
 • to live at someone's cost
  • sống bám vào ai, sống nhờ vào ai
   • to one's cost
    (nghĩa bóng) mình phải gánh hết mọi thiệt hại tai hoạ
   • to know to one's own cost
    phải qua nhiều nỗi gian nan mới biết được
nội động từ
 • trị giá; phải trả
  • the bicycle cost me 900đ
   tôi mua chiếc xe đạp ấy mất 900đ
 • đòi hỏi
  • making a dictionary costs much time and care
   soạn từ điển đòi hỏi mất nhiều thời gian và công phu
 • gây tổn thất; làm mất
  • carelessness may cost one one's life
   sự cẩu thả có thể làm mất mạng
 • (thương nghiệp) đánh giá, ước lượng
  • this costs next to nothing
   cái này chẳng đáng giá gì
Related words
Related search result for "cost"
Comments and discussion on the word "cost"