Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
crust
/krʌst/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ bánh, cùi bánh; mẩu bán mì khô
 • vỏ cứng, vỏ (trái đất, cây...); mai (rùa...); lớp (băng tuyết); vảy cứng
  • a thin crust of ice
   lớp băng mỏng
 • (địa lý,địa chất) vỏ trái đất
 • váng (rượu, bám vào thành chai)
 • cái hời hợt bề mặt, cái nông cạn
 • (từ lóng) sự trơ tráo, sự vô liêm sỉ
IDIOMS
 • the upper crust
  • tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trên của xã hội
 • to earn one's crust
  • kiếm miếng ăn hằng ngày
động từ
 • phủ một lớp vỏ cứng; đóng vỏ cứng, đóng vảy cứng
Related search result for "crust"
Comments and discussion on the word "crust"