Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dainty
/'deinti/
Jump to user comments
tính từ
 • ngon, chọn lọc (món ăn)
  • a dainty morsel
   miếng ăn ngon
 • thanh nhã; xinh xắn; dễ thương
  • a dainty foot
   bàn chân xinh xắn
  • a dainty girl
   cô gái xinh xắn dễ thương
 • khó tính (trong cách ăn uống), khảnh ăn, kén ăn
 • chải chuốt cầu kỳ (trong cách ăn mặc); thích sang trọng, thích hoa mỹ
IDIOMS
 • to be born with a dainty tooth
  • kén ăn, ăn uống khó tính
Related search result for "dainty"
Comments and discussion on the word "dainty"