Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
feeble
/'fi:bl/
Jump to user comments
tính từ
 • yếu, yếu đuối
 • kém, nhu nhược
 • lờ mờ, không rõ
  • feeble light
   ánh sáng lờ mờ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) yếu, mỏng mảnh, dễ gãy
  • a feeble barrier
   cái chắn đường mỏng mảnh
danh từ
 • (như) foible
Related search result for "feeble"
Comments and discussion on the word "feeble"