Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
faint
/feint/
Jump to user comments
tính từ
 • uể oải; lả (vì đói)
 • e thẹn; nhút nhát
 • yếu ớt
  • a faint show of resistance
   một sự chống cự yếu ớt
 • mờ nhạt, không rõ
  • faint lines
   những đường nét mờ nhạt
  • a faint idea
   một ý kiến không rõ rệt
 • chóng mặt, hay ngất
 • oi bức, ngột ngạt (không khí)
 • kinh tởm, lợm giọng (mùi)
danh từ
 • cơn ngất; sự ngất
  • in a deal faint
   bất tỉnh nhân sự, chết ngất
nội động từ
 • ((thường) + away) ngất đi, xỉu đi
 • (từ cổ,nghĩa cổ) nhượng bộ, nản lòng, nản chí
Related search result for "faint"
Comments and discussion on the word "faint"