Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
flake
/fleik/
Jump to user comments
danh từ
 • giàn, giá phơi (để phơi cá...)
danh từ
 • bông (tuyết)
  • flake s of snow
   bông tuyết
 • đóm lửa, tàn lửa
 • lớp (thịt của cá)
 • mảnh dẹt, váy (như cốm)
  • flakes of rust
   vảy gỉ
 • (thông tục) cây cẩm chướng hoa vằn
nội động từ
 • rơi (như tuyết)
 • (+ away, off) bong ra
Related search result for "flake"
Comments and discussion on the word "flake"