Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
chip
/tʃip/
Jump to user comments
danh từ
 • vỏ bào, vỏ tiện, mạt giũa
 • chỗ sức, chỗ mẻ
 • mảnh vỡ
 • khoanh mỏng, lát mỏng (quả, khoai tây...)
 • (số nhiều) (thông tục) khoai tây rán
 • (từ lóng) tiền
  • the chips
   tiền đồng
 • (đánh bài) thẻ (để đánh bạc)
 • nan (để đan rổ, đan mũ)
IDIOMS
 • a chip of the old block
  • (xem) block
 • I don't care a chip
  • (xem) care
 • dry as a chip
  • nhạt như nước ốc
 • to hand (pass in) one's chips
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thanh toán
  • chết
 • to have (carry, wear, go about with) a chip on one's shoulder
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sẵn sàng đánh nhau, sẵn sàng gây chuyện cãi nhau
  • dễ bật lò xo
 • in the chip
  • (từ lóng) giàu có, nhiều tiền
 • little chips light great fires
  • vỏ bào nhỏ có thể gây nên những đám cháy lớn; cái sảy nảy cái ung
ngoại động từ
 • đẽo, bào
 • làm sứt, làm mẻ
  • to chip the edge of the glass
   làm sứt mép gương
 • đập vỡ ra từng mảnh, đập vỡ toang
 • mổ vỡ (vỏ trứng) (gà con)
 • đục, khắc (tên vào đâu)
 • xắt, thái thành lát mỏng
  • to chip potatoes
   xắt khoai
 • (thông tục) chế giễu, chế nhạo
  • to chip [at] someone
   chế nhạo ai
nội động từ
 • sứt, mẻ
  • china chips easily
   đồ sứ dễ mẻ
 • mổ vỡ vỏ trứng (gà con)
 • chip + off tróc, tróc từng mảng (sơn)
 • (thông tục) chip + in nói xen vào
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (+ in) góp tiền đánh bạc); góp vốn
danh từ
 • (thể dục,thể thao) miếng khoèo, miếng ngáng chân (đấu vật)
ngoại động từ
 • khoèo, ngáng chân
Related search result for "chip"
Comments and discussion on the word "chip"